C5 abonnement, Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5

Med et C5 abonnement har man adgang til nye versioner og tilkøb af moduler

Med et aktivt C5 abonnement giver Microsoft Dynamics C5 mulighed for at tilkøbe moduler og på den måde lade regnskabsprogrammet vokse, i takt med at virksomheden vokser og for brug for nye funktioner.

C5 abonnement er obligatorisk det første år, vi anbefaler at man fortsætter i de følgende år til langt de fleste løsninger.

Abonnementet giver dig disse fordele:

  • løbende adgang til nye versioner, opdateringer, fejlrettelser og forbedringer i C5
  • adgang til til nykøb af alle moduler
  • gratis web-kurser og support på hjemmesider hos Microsoft
  • ret til fuld tilbagekøb af C5-værdien ved evt. senere køb af andet Microsoft økonomisystem.

Spørg os om alt med C5

Vi har arbejdet med C5 fra første version og har leveret et stort antal installationer, både standard og specialtilpassede. Vi har alle de nødvendige certificeringer og kan installere, opdatere, tilpasse, special-programmere, undervise og supportere alt i C5.

Abonnementet dækker ikke selve installationen af nye versioner, opdateringer og fejlrettelser, kun adgangen til dem.

Abonnementsprisen beregnes som en procentdel af de vejledende modulpriser: ved 1-årigt abonnement er det 16% p.a., ved 3-årigt abonnement er det 14% p.a.

Evt. opsigelse abonnementet skal ske skriftligt senest 3 mdr. før afslutning af nuværende periode.

Hvis man har haft stoppet abonnementet og ønsker at komme i gang igen, så koster det 19% af modulprisen tilbage til opsigelsen (dog max. 3 år tilbage) og 1 år frem til den normale 16% sats.